Soms loopt het op school even niet zo lekker met je kind. Je kind gaat niet meer met plezier naar school, heeft moeite met de lesstof of kan het allemaal niet meer bijhouden. Je kind raakt minder gemotiveerd of wordt onzeker.

Tijd om hulp in te schakelen.

Klasse-RT biedt altijd hulp op maat op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied.

Klasse-RT kijkt verder dan alleen het leerprobleem

Intakegesprek

Als eerste neem je telefonisch of via e-mail contact op. Tijdens een persoonlijke kennismaking in de praktijk wisselen we van gedachten, kun je je zorgen uitspreken en kijken we samen naar de mogelijkheden ten aanzien van de begeleiding. Een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden met en zonder het kind. Als alle partijen (ouder, kind en Klasse-RT) er een goed gevoel over hebben, starten we een begeleidingstraject.

Studenten van MBO of HBO mogen ook zonder ouders een intakegesprek voeren.

Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag volgt er een onderzoek.  Om je kind zo min mogelijk ‘lastig te vallen’ met toetsen, verzamelen we eerst zo veel mogelijk gegevens via de school. Vaak weet het kind zelf al heel goed te verwoorden waar het ‘nog beter’ in wil worden. De hulpvraag van het kind staat dan ook altijd voorop!

Indien wenselijk wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Remedial Teaching/Studiebegeleiding/Beweeg je wijs met paarden

Als duidelijk is wat de specifieke leerbehoefte is, komt je kind één keer per week naar de praktijk. Tijdens de sessie besteden we ook aandacht aan het activeren van de samenwerking tussen beide hersenhelften. Dat doen we door middel van bewegen. Met behulp van diverse methodieken, materialen, spelletjes en oefenprogramma’s gaan we aan de slag.
Oefenwerk voor thuis zal ook een onderdeel gaan uitmaken van de begeleiding. Dat wat tijdens de les is behandeld, wordt thuis ingeoefend.

Evaluatie

Klasse-RT werkt met een logboek. In het logboek wordt beschreven wat er tijdens de sessie is behandeld, hoe het ging, hoe iets is uitgelegd en het oefenwerk voor thuis. Het dient als een soort heen- en weer schrift tussen RT, ouders en school. Indien wenselijk wordt contact gelegd met de leerkracht. Het is prettig om de lijntjes kort te houden. Tussentijds contact kan via mail, telefoon, app of aan het begin of einde van een sessie. Voor specifieke vragen maken we een afspraak in de praktijk.

Na de (cito)toetsperiodes op school wordt iedere ouder uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.

Indien wenselijk worden de bevindingen vastgelegd in een verslag.

Klasse-RT werkwijze