Tarieven

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek/intake is kosteloos, mits u besluit gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT. Besluit u na het kennismakingsgesprek/intake geen gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT, dan wordt er €65,00 in rekening gebracht.

Afmelden
Als een begeleiding niet door kan gaan, gelieve dit tenminste 24 uur van te voren te melden, anders is Klasse-RT genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. De tijd is namelijk voor u of uw kind/de student gereserveerd. Uiteraard kan in goed onderling overleg bekeken worden of de afspraak op een ander moment in de desbetreffende week ingehaald kan worden.

Begeleiding op school
Als de begeleiding op school plaatsvindt, zijn de ouders verantwoordelijk voor het annuleren van een afspraak.

Zorgarrangement
Indien er sprake is van een zorgarrangement dan is de school verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een afspraak.

Factuur
Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Algemeen:
Uurtarief (€ 65,00) wordt berekend voor:

  • Begeleiding na 18.00 uur.
  • Onderzoeken
  • Opstellen en wijzigen van het handelingsplan.
  • Gesprekken met leerkrachten, ouders, verzorgers, etc.
  • Verslaglegging van onderzoeken, evaluatiemomenten, analyses, etc.
  • Verslaglegging via de e-mail
  • Telefonische afspraken
  • Reistijd bestemmingen buiten Nistelrode