Binnen de klas stijgt het aantal zorgleerlingen met complexe hulpvragen, zoals leerlingen met AD(H)D, ASS, dyslexie, dyslcalculie, meer- of hoogbegaafdheid, TOS, Downsyndroom, gedragproblematiek of een combinatie hiervan. Voor een leerkracht betekent dat een extra taak waarvoor te weinig tijd en soms ook expertise is. Klasse-RT geeft vakoverstijgende begeleiding die verder gaat dan de vakdidactiek. Korte lijnen tussen alle betrokken partijen zijn daarbij heel belangrijk.

Samen met de leerkracht, IB-er en ouders maken we een plan op maat. Soms kan dat betekenen dat we helemaal terug gaan naar de basis: neuro-motorische ontwikkeling. Of dat we door middel van spel en beweging aan de (leer)doelen werken.

Korte lijnen tussen alle betrokken partijen