Herken je de hieronder geschetste kenmerken bij je kind?

  • Kan instructies moeilijk opvolgen.
  • Is er met z’n gedachte niet bij.
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit.
  • Zit veel te dromen.
  • Let vaak niet op.
  • Is snel afgeleid.
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar.
  • Haakt vaak af tijdens een taak.
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Je kunt het werkgeheugen vergelijken met een soort kladblok in je hoofd, waar je de te onthouden informatie even ‘noteert’.

Het werkgeheugen kun je trainen.

Het werkgeheugen kun je trainen.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, het richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Het Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij je kind 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig het werkgeheugen gaat trainen.  Je kind wordt daarbij aan de zijlijn bijgestaan door Klasse-RT, die via internet de verrichtingen kan volgen en dit met je kind bespreekt.

Jungle Memory wordt bij voorkeur in combinatie met Remedial Teaching toegepast.

werkgeheugentraining

Tips

Moeite met het onthouden en uitvoeren van meervoudige opdrachten? Moeite met concentreren? Mogelijk is het werkgeheugen niet optimaal getraind!