Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Doelstelling is, dat een kind uiteindelijk zo min mogelijk gehinderd wordt door de leer -of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart, zelfvertrouwen ontwikkelt en plezier beleeft aan het leerproces.

Beweeg je wijs

Klasse-RT biedt begeleiding op het gebied van:

1. Taalontwikkeling/woordenschat
2. Lees/rekenvoorwaarden
3. Lezen (dyslexie)
4. Begrijpend lezen
5. Spelling (dysorthografie)
6. Rekenen (dyscalculie)
7. Schrijven (fijne en grove motoriek)
8. Concentratie/ werkhouding/taakaanpak
9. Sociaal/ emotionele problemen

Ambassadeur Tafelmethode met stoplichtkaartjes

Klasse-RT is ambassadeur van Tafelmethode met Stoplichtkaartjes.

Voor veel leerlingen is deze methode met gekleurde kaartjes een geweldig hulpmiddel om de tafels inzichtelijk te maken, te automatiseren en te memoriseren. Wil je meer weten over de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes? Ik vertel je er graag meer over.

 Ambassadeurs

Met zelfvertrouwen en plezier werken aan het leerproces

Ervaringen

Schroom niet om je zorgen te delen en je vragen te stellen.

Beweeg je wijs

Bij dyslexie gaat het om problemen bij het technisch leren lezen. Het leren herkennen van koppelingen tussen klank en lettertekens en vervolgens de automatisering van letters en woorden. Ook kunnen kinderen met dyslexie moeite hebben met begrijpend lezen.

Een Remedial Teacher mag geen dyslexie vaststellen of een dyslexie verklaring afgeven. Een remedial teacher kan wel een inschatting maken van het risico op dyslexie, een dyslexie screeningstest doen en daarmee doorverwijzen naar een orthopedagoog of psycholoog.

Problemen met spelling. Meestal valt het begrip dysorthografie onder dyslexie. Dan wordt onder dyslexie verstaan: hardnekkige problemen met lezen en spellen. Soms worden beide begrippen ook naast elkaar gebruikt. Bij dyslexie gaat het dan om problemen met lezen, bij dysorthografie om problemen met spellen.

Bij dyscalculie gaat het om problemen die beginnen bij het aanleren van de basisvaardigheden van het rekenen. De kinderen hebben moeite om rekenfeiten en afspraken (oplossingsstrategieën) snel en juist uit hun geheugen op te roepen en toe te passen en hebben vaak weinig inzicht in de plaats en waarde van getallen. Het automatiseren gaat moeizaam.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Doelstelling is, dat een kind uiteindelijk zo min mogelijk gehinderd wordt door de leer -of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart, zelfvertrouwen ontwikkelt en plezier beleeft aan het leerproces.

Beweeg je wijs

Klasse-RT biedt begeleiding op het gebied van:

1. Taalontwikkeling/woordenschat
2. Lees/rekenvoorwaarden
3. Lezen (dyslexie)
4. Begrijpend lezen
5. Spelling (dysorthografie)
6. Rekenen (dyscalculie)
7. Schrijven (fijne en grove motoriek)
8. Concentratie/ werkhouding/taakaanpak
9. Sociaal/ emotionele problemen

Met zelfvertrouwen en plezier werken aan het leerproces

Beweeg je wijs

Bij dyslexie gaat het om problemen bij het technisch leren lezen. Het leren herkennen van koppelingen tussen klank en lettertekens en vervolgens de automatisering van letters en woorden. Ook kunnen kinderen met dyslexie moeite hebben met begrijpend lezen.

Een Remedial Teacher mag geen dyslexie vaststellen of een dyslexie verklaring afgeven. Een remedial teacher kan wel een inschatting maken van het risico op dyslexie, een dyslexie screeningstest doen en daarmee doorverwijzen naar een orthopedagoog of psycholoog.

Problemen met spelling. Meestal valt het begrip dysorthografie onder dyslexie. Dan wordt onder dyslexie verstaan: hardnekkige problemen met lezen en spellen. Soms worden beide begrippen ook naast elkaar gebruikt. Bij dyslexie gaat het dan om problemen met lezen, bij dysorthografie om problemen met spellen.

Bij dyscalculie gaat het om problemen die beginnen bij het aanleren van de basisvaardigheden van het rekenen. De kinderen hebben moeite om rekenfeiten en afspraken (oplossingsstrategieën) snel en juist uit hun geheugen op te roepen en toe te passen en hebben vaak weinig inzicht in de plaats en waarde van getallen. Het automatiseren gaat moeizaam.