Rekenen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt rekenen ondergebracht bij het vak wiskunde. Binnen wiskunde wordt het rekenniveau getoetst. Leerlingen zonder wiskunde krijgen nog wel een aparte rekentoets, maar het cijfer telt dan niet mee voor het eindexamen.
De VO-rekentoets of ‘rekenexamen’ is samengesteld op basis van de referentieniveaus van de Rijksoverheid. Voor rekenen zijn dat 1F, 2F en 3F.

Als leerlingen op het voortgezet onderwijs moeite hebben met rekenen, missen ze vaak nog basisvaardigheden uit de bovenbouw van het basisonderwijs.

Samen kijken we waar de hiaten zitten en werken we toe naar het niveau van het voortgezet onderwijs ( 1F 2F 3F )

Veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • Grote getallen
  • Tafels en deeltafels
  • Handige rekenstrategieen
  • Breuken, procenten en kommagetallen
  • Metriekstelsel
  • Redactiesommen
  • Negatieve getallen
  • Verhoudingen