Waarom Masterclass Cito toets?

Uiteraard doet de basisschool haar uiterste best om je zoon of dochter goed voor te bereiden op de Cito entreetoets (groep 7) en Cito eindtoets (groep 8). Voor leerlingen die wat extra ondersteuning of oefening nodig hebben, is de Masterclass Citotoets een goede aanvulling. Door faalangst, zenuwen en talloze andere redenen kan je kind onder zijn of haar niveau presteren. Dat zou jammer zijn. Daarom gaan we tijdens de trainingen aan de slag met de onderwerpen van de toets, zodat je kind een realistisch beeld heeft van wat er verwacht wordt.

Door het volgen van de Masterclass Cito toets raakt je kind gewend aan het werken met multiple choice vragen, werken onder tijdsdruk en wordt weggezakte kennis opgefrist en eventuele hiaten worden opgespoord en aangepakt. Bij de eerste trainingsdag is er middels de MatriXmethode direct aandacht voor de leerstrategieën en de eventuele faalangst van je kind.

Wat is Masterclass Cito toets?

Individueel of in kleine groepjes (maximaal 5 leerlingen) wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen van de Cito toets:

  • Taal ( spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen.)
  • Rekenen ( getallen en bewerkingen, verhoudingen, kommagetallen, breuken, meetkunde, tijd en geld.)
  • Studievaardigheden (hanteren van studieteksten en informatiebronnen, lezen van grafieken / tabellen / kaarten en schema’s.)

Hierbij is ook aandacht voor de oplossingsstrategie bij de verschillende soorten vragen van de Citotoets.

Persoonlijke aandacht gegarandeerd

Citotoets

Tips

Wil je optimaal voorbereid zijn op de Cito eindtoets of Cito entreetoets? Volg dan de Masterclass Citotoets individueel of in een klein groepje.