Hoe groot is het risico op dyslexie?

Als je vermoedt dat je kind dyslexie heeft, maar je wilt niet direct een groot onderzoek laten doen, is het mogelijk om de Dyslexie Screening Test af te nemen.

De Dyslexie Screening Test is ontwikkeld om te bepalen hoe groot het risico op dyslexie is.
Ook kan er uit de test worden afgeleid wat de sterke en minder sterke kanten zijn van het lezen en spellen.

De test bestaat uit 11 verschillende onderdelen:
woordenschat, kralen rijgen, woorden lezen, evenwichtstest, klanksplitsing en letterverwisseling, spelling, cijferreeksen achterwaarts, schrijven, lezen, plaatjes en letters benoemen, woordenschat en taalkundige begrippen.

In het verslag worden de toetsonderdelen beschreven en er wordt een advies gegeven.
Zijn er na het lezen van het verslag nog vragen?

Ik geef graag een toelichting.

Tijdsduur: 45-60 minuten.
Doelgroep: kinderen van 6 tot 16 jaar.

Dyslexie mag alleen gediagnosticeerd worden door GZ psychologen of orthopedagogen, BIG geregistreerd en lid NIP of NVO.
Klasse-RT is bevoegd om de DST af te nemen.