Vraag je je weleens af waarom…..?

Je kind altijd de behoefte heeft om te praten in de klas?
Je kind alleen maar kijkt en vrijwel nooit iets zegt?
Je kind altijd met de handen ergens aan moeten zitten?
Je kind letters en cijfers omdraait?
Je kind veel behoefte heeft om ergens mee te friemelen?
Je kind moeite heeft met het leren klokkijken?
Je kind spellend blijft lezen?

Met de Dominantiematrix kunnen we het dominantiepatroon vaststellen en zodoende zien wat de sterke kanten van het kind zijn en hoe die ingezet kunnen worden. Ook naar de zwakke kanten wordt gekeken en nog belangrijker, hoe kunnen we die via gerichte training en maatregelen verbeteren.

Dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet-, en oor dominantie.

Elk van deze combinaties levert een ander functioneringsprofiel op, dat gekoppeld kan worden aan onder andere de manier van leren.

Geen vaag verhaal meer over “het zit er wel in maar komt er niet uit”, maar een heldere analyse met duidelijke handvatten en opdrachten.

Een heldere analyse met duidelijke handvatten

Dominantiematrix

Tips

Elk dominantiepatroon heeft zijn eigen kenmerken.