Leerproblemen

Tijdens de coaching gaan we terug naar de basis:
Het informatie – verwerkingssysteem.

Ieder mens heeft een eigen manier om informatie te ontvangen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken. Wanneer dit proces soepel verloopt, kan men de opgeslagen gegevens op elk gewenst moment oproepen en gebruiken. Bij kinderen met leerproblemen hapert dit systeem. Het hoofd raakt vol en verward en het kind kan de informatie niet meer correct opslaan.

Coaching gaat uit van de eigen belevingswereld van het kind.

Het vertrekpunt is de interne strategie die je kind heeft ontwikkeld om informatie te verwerken. Als coach stem ik af op de specifieke belevingswereld van je kind, vanuit de gedachte dat de oplossing van het probleem in je kind zelf zit. Door het stellen van open vragen en je kind te volgen, wordt de oplossing van het probleem vaak door je kind zelf gegeven en ervaren. Als coach geef ik enkel suggesties als je kind er behoefte aan heeft.

Kortom:
Ik help je kind met het opruimen en ordenen van de informatie in het hoofd en begeleidt je kind naar een handige leerstrategie.

Emotionele problemen

Bij het aanpakken van emotionele problemen gaat de coaching uit van het principe dat de kern van het probleem de beleving ervan is.

Het probleem wordt dus aangepakt bij de beleving en gaat terug naar de basis waar het probleem is ontstaan. Je kind hoeft niet inhoudelijk in te gaan op het probleem. Dat voelt veilig. Als coach geef ik je kind de gelegenheid om het probleem in zijn eigen belevingswereld/fantasie op te lossen. Als coach stuur ik je kind door het stellen van open vragen.

Kinderen met angsten, fobieën, nachtmerries, eetproblemen, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en andere emotionele problemen kunnen met na de coaching met de geleerde technieken hun problemen zelf leren oplossen.

coaching

Tips

Te veel aan je hoofd?
Laat je coachen!

Last van angsten?
Laat je coachen!