Voortgezet onderwijs

Voor veel kinderen is de stap naar het voortgezet onderwijs groot. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. De cursus OP WEG NAAR Snel leren=leuk leren is ideaal om optimaal voorbereid naar de brugklas te gaan.

Ook na een aantal jaren op de middelbare school kan het spannend worden voor de toetsweek, tentamens of examens. Komt uw zoon of dochter er zelf niet meer uit of ziet hij of zij door de bomen het bos niet meer? Vraag tijdig hulp, zodat er een optimale voorbereiding plaats vindt. Klasse-RT kan onder andere helpen met het plannen van het huiswerk en de toetsen, handig en efficient samenvatten en helpt met diverse technieken om handig, slim en leuk te leren. Studiebegeleiding kan individueel of in een klein groepje. De cursus Snel leren=leuk leren is speciaal voor leerlingen van het VMBO-T tot en met het Gymnasium. Moeite met de Nederlandse taal? Ook daarmee kan Klasse-RT helpen.

Basisonderwijs   Voortgezet onderwijs
     
Training Coaching Workshop   Onderzoek