Tarieven

Algemeen:

Uurtarief (€ 50,00) wordt berekend voor:

Een kennismakingsgesprek/intake is kosteloos, mits u besluit gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT. Besluit u na het kennismakingsgesprek/intake geen gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT, dan wordt er € 50,00 in rekening gebracht.

1. Remedial Teaching:

€ 50,00 per uur
Een standaard RT sessie: 60 minuten

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van ieder kind, zijn aanpassingen op de standaardsessie mogelijk.

In overleg met ouders en eventueel de leerkracht kijken we naar de wensen en mogelijkheden.

 

Remedial Teaching gecombineerd met Jungle Memory training:

€ 75,00  per sessie van 45 minuten

2. Masterclass Citotoets

In groepjes van 3 tot 6 leerlingen:
12 lessen van 1 uur of 6 lessen van 2 uur: € 450,00
 
Individueel:
12 lessen van 45 minuten: € 600,00

Inclusief: intake, lesmateriaal, oefenmateriaal.

(Vooraf te betalen.)

3. Studiebegeleiding V-O:

€ 50,00 per uur
Een standaard sessie: 60 minuten.

4. Nederlands V-O:

€ 50,00 per uur
Een standaard sessie: 60 minuten.

5. DST
(Dyslexie Screening Test )

Intake, afname, rapportage, conclusie en indien wenselijk een eindgesprek: €150,00

6. MatriX-coaching

Per coachings-sessie: € 50,00 per 45 minuten.

7. Ik leer anders

Individuele training ‘Ik leer anders’ 4 sessies van 45 minuten,

inclusief werkboek: € 275,00
(Vooraf te betalen)

8. Mindmappen

In groepjes van 3 tot 6 leerlingen: 
 6 lessen van 45 minuten: € 225,00

Individueel: 
 6 lessen van 45 minuten: € 300,00

Inclusief: intake, lesmateriaal, oefenmateriaal.

Het is tevens mogelijk dat de leerlingen hun eigen materiaal meenemen.
(Vooraf te betalen)

Workshop mindmappen: 
€ 25,00 per persoon (minimaal 4 personen)

9. Cursus Snel leren = leuk leren

In groepjes van 2 tot 4 leerlingen:
6 lessen van 1 uur: € 280,00 inclusief cursusboek en materiaal
 
Individueel:
6 lessen van 45 minuten: € 350,00 inclusief cursusboek en materiaal
(Vooraf te betalen) 

Inclusief 2x per jaar een vrijblijvende terugkomles.

 

Workshop snellezen:

€ 25,00 per persoon (minimaal 4 personen)

Workshop Geheugentechnieken:

€ 25,00 per persoon (minimaal 4 personen)

 

10. OP WEG NAAR Snel leren=leuk leren

In groepjes van 2 tot 4 leerlingen:

3 lessen van 1 uur: € 95,00 inclusief materiaal

Individueel:

3 lessen van 45 minuten: € 165,00 inclusief materiaal

 

11. Faalangstreductietraining Zeker in Balans

In groepjes van 4 tot 6 leerlingen

6 lessen van 1 uur.

1 terugkomles

1 ouderinformatieles

€ 295,00

(Vooraf te  betalen)

 

12. Bewegend leren concentreren

In groepjes van 4 tot 6 leerlingen met een ouder

6 lessen van 1 uur.

1 terugkomles

€ 250,00 inclusief materiaal

(Vooraf te betalen)

 

13. Visuele screening en training

Intake en screening:  € 50,00

Verslaglegging: € 50,00

Gesprek en oefeningen: € 25,00

Materiaal bruikleen: € 10,00 borg

Herhalingsonderzoek: € 50,00

 

14. Reflex Integratie INPP

Intakegesprek gratis, mits u besluit gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT. Besluit u na het kennismakingsgesprek/intake geen gebruik te maken van de diensten van Klasse-RT, dan wordt er € 50,00 in rekening gebracht.

Korte screening: € 50,00

Diagnostisch onderzoek: € 200,00

Verslaglegging, rapportlezing en start thuisprogramma: € 110,00

Reflex herhalingsonderzoek € 80,00 

15. Dominantieprofiel

Onderzoek en verslaglegging € 75,00

Bespreking (op verzoek) tegen uurtarief

 

16. Schrijfmotorisch onderzoek

Onderzoek en verslaglegging € 75,00

Bespreking (op verzoek) tegen uurtarief

 

Als een begeleiding niet door kan gaan, gelieve dit tenminste 24 uur van te voren te melden, anders is Klasse-RT genoodzaakt de sessie in rekening te brengen.

De tijd is namelijk voor u of uw kind gereserveerd.

Uiteraard kan in goed onderling overleg bekeken worden of de afspraak op een ander moment in de desbetreffende week ingehaald kan worden.

Als de begeleiding op school plaats vindt, zijn de ouders verantwoordelijk voor het annuleren van een afspraak.

Indien er sprake is van een zorgarrangement dan is de school verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een afspraak. 

Basisonderwijs   Voortgezet onderwijs
     
Training Coaching Workshop   Onderzoek