Remedial teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Doelstelling is, dat een kind uiteindelijk zo min mogelijk gehinderd wordt door de leer -of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart, zelfvertrouwen ontwikkelt en plezier beleeft aan het leerproces.

Klasse-RT biedt begeleiding op het gebied van:

 1. Taalontwikkeling/woordenschat
 2. Lees/rekenvoorwaarden
 3. Lezen (dyslexie)
 4. Begrijpend lezen
 5. Spelling (dysorthografie)
 6. Rekenen (dyscalculie)
 7. Schrijven (fijne en grove motoriek)
 8. Studievaardigheden/leren leren
 9. Concentratie/ werkhouding/taakaanpak
 10. Sociaal/ emotionele problemen (coaching)
 11. Mindmappen/ Snellezen/ Geheugentechnieken (workshops)
 12. Voorbereiding op de Cito toets (masterclass of individueel)
 13. Werkgeheugentraining (Jungle Memory)
 14. Faalangstreductietraining (Zeker in Balans)
 15. Reflex Integratie therapie (INPP)
 16. Visuele screening
 17. Bewegend Leren Concentreren

Specifiek voor leerlingen van het V-O:

Cursus Studievaardigheden Snel leren=leuk leren en Op weg naar Snel leren=leuk leren (speciaal voor leerlingen van groep 8 en de brugklas)

Workshops Mindmappen/ Snellezen/ Geheugentechnieken