Nederlands

Niets is zo complex als de Nederlandse taal. Een taal met heel veel regels, maar met evenzoveel uitzonderingen. Het is dan ook niet vreemd, dat menig leerling moeite heeft met dit vak.

Klasse-RT biedt begeleiding op maat!

Dat wil zeggen dat op verzoek de volgende onderwerpen behandeld kunnen worden: