Dyslexie

Bij dyslexie gaat het om problemen bij het technisch leren lezen. Het leren herkennen van koppelingen tussen klank en lettertekens en vervolgens de automatisering van letters en woorden. Ook kunnen kinderen met dyslexie moeite hebben met begrijpend lezen.

Een Remedial Teacher mag geen dyslexie vaststellen of een dyslexie verklaring afgeven. Een remedial teacher kan wel een inschatting maken van het risico op dyslexie, een dyslexie screeningtest doen en daarmee doorverwijzen naar een orthopedagoog of psycholoog.

www.dyslexie.startpagina.nl

 

Dysorthografie

Problemen met spelling. Meestal valt het begrip dysorthografie onder dyslexie. Dan wordt onder dyslexie verstaan: hardnekkige problemen met lezen en spellen. Soms worden beide begrippen ook naast elkaar gebruikt. Bij dyslexie gaat het dan om problemen met lezen, bij dysorthografie om problemen met spellen.

Dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om problemen die beginnen bij het aanleren van de basisvaardigheden van het rekenen. De kinderen hebben moeite om rekenfeiten en afspraken (oplossingsstrategieën) snel en juist uit hun geheugen op te roepen en toe te passen en hebben vaak weinig inzicht in de plaats en waarde van getallen. Het automatiseren gaat moeizaam.

Basisonderwijs   Voortgezet onderwijs
     
Training Coaching Workshop   Onderzoek