Bewegend leren concentreren

Steeds meer kinderen lijken concentratiemoeilijkheden te hebben. Kinderen die moeite hebben zich te focussen op een taak, zullen de taak vaak minder goed volbrengen. Dat is jammer!

De concentratie kun je verbeteren door bewust en gecontroleerd, gerichte oefeningen te doen die de samenwerking van de beide hersenhelften stimuleert.

We hebben immers beide hersenhelften nodig om optimaal te kunnen fuctioneren.

De oefeningen hebben betrekking op de Bal-A-Vis-X training, reflexintegratie, Movement Based Learning, Bodymap en Braingym.  

Klasse-RT is sinds januari 2017 mede - eigenaar van een geheel nieuw concept 'Beweeg je wijs!'

Jeanine Maas van Klasse-RT en Esther Mollema van RT de Schatkist hebben dezelfde missie:

Het belang van bewust bewegen onder de aandacht brengen bij ouders en begeleiders van jonge kinderen.

Voor ouders, scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verzorgen we bewust beweegprogramma's die aansluiten bij de (relfex)ontwikkelingsfases en op die manier een positieve bijdrage leveren aan het leren en concentreren.

Vind je dit interessant?

Neem dan contact op via jeanine.maas@beweeg-je-wijs.nl

 

Basisonderwijs   Voortgezet onderwijs
     
Training Coaching Workshop   Onderzoek